Facebook Youtube LinkedIn

Profil firmy

O NÁS

Školíme aktuální a užitečná témata, která vám pomohou udržet krok ve svém oboru a zefektivní vaši práci.

vzdělávání na zakázku pro vás díky bezplatné vstupní analýze najdeme téma a formu vzdělávání, která nejlépe odpovídá cílům a potřebám společnosti i jednotlivých zaměstnanců.

Pořádáme také kurzy zájmové a zážitkové, na nichž můžete spojit vzdělávání s příjemným odreagováním.

Řada kurzů je akreditována ministerstvy a máme u nich mnoho pozitivních referencí od účastníků.

Jsme akreditováni u Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků pod číslem AK/I-9/2014 a u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a ve znění pozdějších předpisů.

Naši lektoři mají dlouholetou úspěšnou praxi v příslušném oboru a připravují pro vás přínosné materiály. Můžete se na ně také obrátit s dotazy i kdykoli po skončení kurzu.

Jsme akreditováni pro poskytování rekvalifikací asistentek v administrativě, které firmám zaručuje výběr kvalitního zaměstnance a kandidátům rozšiřuje možnosti profesního uplatnění.

Sídlo firmy: Kounicova 41, 602 00 Brno

Máte zájem o školení? Pak volejte  +420 608 797 797 nebo na info@cmlplus.cz